MM-121-01-02-09

  • 4 marzo, 2019
  • /
  • 0

Estudio de fase 2 de MM-121 en combinación con docetaxel o pemetrexed en comparación con docetaxel o pemetrexed en monoterapia en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico localmente avanzado o metastásico, positivo para heregulina

Consulta el histórico de Newsletter:

Calle Severo Ochoa, 35
Parque Tecnol?gico de Andaluc?a (PTA) Campanillas, M?laga 29590

(+34) 951 440 260
Fax: (+34) 951 440 263